Jogi területek

Profilom:Cégek, vállalkozások, és magánszemélyek részére nyújtok teljes körű jogi szolgáltatást, tanácsadást, képviseletet az alábbi főbb területeken: 1. Ingatlanjog / adásvételi szerződések, ingatlan tulajdon-és használati jogával kapcsolatos jogviták, perek)
 2. Társasági jog / Bt, Kft alapítás, módosítás/ Alapítvány, Egyesület létrehozásában való közreműködés, kereskedelmi képviselet
 3. Társasházi Alapító Okirat,SZMSZ szerkesztése, módosítása
 4. Polgári jogi perek bíróság előtt / kártérítés, biztosítás, követelés behajtása, szerződésszegés, jótállási,és megállapítási perek/
 5. Családjog / válóperekben , gyermekelhelyezési perekben jogi képviselet, házassági és különvagyoni szerződések készítése, nemzetközi vonatkozású perek/
 6. Munkajogi perek és szerződések (pl. munkáltatói felmondás érvényessége, kártérítés, munkaszerződés,stb)
 7. Végrehajtási, és felszámolási eljárásokban képviselet
 8. Szerződések készítése ( kölcsön, ajándék, öröklési)
 9. Közreműködés hatóságok előtti eljárásban
 10. Hagyatéki, örökösödési ügyek
 11. Életjáradék, eltartási szerződés
 12. Fizetési felszólítások,fmh.
 13. Licencia
 14. Egyéb